Erfgoed en buitengoed


Groene en gebouwde monumenten waar we iedere dag van genieten. Ze vertellen een uniek verhaal uit onze historie en cultuur. Belangrijk dus om er samen goed mee om te gaan.

Samen voor behoud en ontwikkeling

Wij begeleiden beheerders en eigenaren, zoals het Utrechts landschap, Groninger Landschap, Natuurmonumenten en diverse particuliere eigenaren, bij de duurzame instandhouding van monumenten en landgoederen. Bijvoorbeeld door het vastleggen van het beheer blijft waardevolle gebiedskennis behouden en raakt deze niet verloren wanneer collega’s met pensioen gaan of van baan wisselen. Met maatwerkoplossingen leggen we een stabiele basis voor bestendig beheer en eventuele (her)ontwikkelingen. Samen zetten we ons in voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

Het traject van ontwerp tot en met begeleiding van de realisatie is bij ons in vertrouwde handen. Waar nodig betrekken we de RCE of Monumentenzorg en werken we samen met andere vakspecialisten. Novaspring zorgt ervoor dat uw idee werkelijkheid wordt.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over:
  • Subsidies voor beheer, onderhoud en restauratie
  • Woonhuissubsidie rijksmonumenten
  • Subsidie instandhouding rijksmonumenten (SIM)
  • Beheer- en onderhoud
  • Restauratie historische tuinen, parken en landgoederen
  • Bosbeheer
  • Recreatie
  • Functieverandering
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Nieuwe landgoederen (NSW)

Praktische kennis

Onze praktische (beheer-)kaarten, werkomschrijvingen, kostenramingen en planningen bieden handvatten tijdens het dagelijks beheer en de uitvoering van projecten. Dit geldt zowel voor u als eigenaar als voor het uitvoerend personeel. Deze stukken vormen vaak ook de basis voor de aanvraag van beheer- en instandhoudingssubsidies, zoals SIM en de woonhuissubsidie.