Groen en gebouwd erfgoed


Groene en gebouwde monumenten waar we iedere dag van genieten. Ze vertellen een uniek verhaal uit onze historie en cultuur. Belangrijk dus om er samen goed mee om te gaan.

Samen voor behoud en ontwikkeling van ons erfgoed

Bij Novaspring geloven we in het behoud van groen erfgoed als een kostbaar en levendig deel van onze geschiedenis en identiteit. Wij maken wensen concreet voor beheerders en eigenaren bij de duurzame instandhouding van monumenten en landgoederen. Bijvoorbeeld door het vastleggen van het beheer blijft waardevolle gebiedskennis geborgt.

Het traject van ontwerp tot en met begeleiding van de realisatie is bij ons in vertrouwde handen. Waar nodig betrekken we de RCE of Monumentenzorg en werken we samen met andere vakspecialisten. Novaspring zorgt ervoor dat uw idee werkelijkheid wordt.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Image
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over:
  • Subsidies voor beheer, onderhoud en restauratie
  • Woonhuissubsidie rijksmonumenten
  • Subsidie instandhouding rijksmonumenten (SIM)
  • Beheer- en onderhoud
  • Restauratie historische tuinen, parken en landgoederen
  • Bosbeheer
  • Recreatie
  • Functieverandering
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Nieuwe landgoederen (NSW)
Image

Praktische kennis

Onze praktische (beheer-)kaarten, werkomschrijvingen, kostenramingen en planningen bieden handvatten tijdens het dagelijks beheer en de uitvoering van projecten. Dit geldt zowel voor u als eigenaar als voor het uitvoerend personeel. Deze stukken vormen vaak ook de basis voor de aanvraag van beheer- en instandhoudingssubsidies, zoals SIM en de woonhuissubsidie.