Natuur


Nederland heeft grote opgaves voor onze natuur. Wij maken de ambiteuze en concrete plannen die nodig zijn.

Samenwerken aan robuuste natuur

De natuur heeft in ons land een bijzondere plek. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het behoud ervan. Natuurtypen zoals onze bossen, heideterreinen, veengebieden en zandverstuivingen zijn geen systemen die zichzelf in stand houden. Behoud van de natuur en vergroten van de biodiversiteit kan in Nederland niet zonder sturing door de mens, de mens die zelf ook veranderende behoeftes heeft.

Image
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over:
  • Subsidies voor beheer en onderhoud
  • Beheer- en onderhoud
  • Natuurontwikkeling
  • Bos
  • Recreatie
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Bron- en beekherstel
Image

Ambiteus en concreet

Wij maken plannen die goed zijn voor de natuur. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen zoals terreinbeherende organisaties, waterschappen, provincie en gemeenten.
Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.