Natuur


De natuur heeft in ons land een bijzondere plek. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het behoud ervan. Natuurtypen zoals onze bossen, heideterreinen, veengebieden en zandverstuivingen zijn geen systemen die zichzelf in stand houden. Behoud van de natuur en vergroten van de biodiversiteit kan in Nederland niet zonder sturing door de mens, de mens die zelf ook veranderende behoeftes heeft.

Samenwerken aan robuuste natuur

U bent als opdrachtgever vaak te druk met de dagelijkse werkzaamheden om daarnaast ook natuurprojecten van A tot Z op te pakken. Daarom springt Novaspring bij waar nodig om extra capaciteit te leveren voor proces of inhoud. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het technisch ontwerp, een uitvoeringscontract of de projectleiding. We houden het altijd praktisch, besparen u veel tijd en daarmee vaak ook kosten.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere Natuurmonumenten, de landschappen, overheden en particulieren waarvoor we samen projecten uitvoeren als optimalisatie veenmosrietlanden, klimaatbestendige bossen en ontsnippering van natuurterreinen.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over:
  • Subsidies voor beheer en onderhoud
  • Beheer- en onderhoud
  • Natuurontwikkeling
  • Bos
  • Recreatie
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Bron- en beekherstel

Praktische kennis

Door de inzet van onze praktische ervaring te combineren met de specifieke kennis van subsidies, vergunningen, contracten en de UAV maken wij plannen die goed zijn voor de natuur en haalbaar voor opdrachtgever en aannemer. Indien wij specialistische kennis, op gebied van ecologie, hydrologie of bodem nodig hebben zetten wij specialisten in uit ons netwerk.