Water


Water, daar zijn wij Nederlanders trots op. We staan er wereldwijd om bekend. Water is en blijft een belangrijk thema. Waarbij er ook steeds meer aandacht is voor natuurkwaliteit. Waarbij niets vanzelfsprekend is, en de ruimte vaak schaars. Daarom werken we bij Novaspring graag aan waterprojecten die bijdragen aan biodiversiteit, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden.

Samen gaan we voor water

Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water, zoetwaterprogramma’s, Natura 2000-opgaven en het beleid van provincies en waterschappen. Novaspring staat voor u klaar met passend advies. Zo werken we graag samen aan duurzame watersystemen, passend bij de functie van het gebied.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere Natuurmonumenten, de landschappen, overheden en particulieren waarvoor we samen projecten uitvoeren als beekherstel, inrichten ecologische verbindingszones en antiverdrogingsmaatregelen.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over bijvoorbeeld:
  • Bron- en beekherstel
  • Verdroging en wateroverlast
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Cultuurhistorische waterpartijen

Praktische kennis

U bent als opdrachtgever vaak te druk met de dagelijkse werkzaamheden om daarnaast ook waterprojecten van A tot Z op te pakken. Daarom springt Novaspring bij waar nodig om extra capaciteit te leveren voor proces of inhoud. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het technisch ontwerp, een uitvoeringscontract of de projectleiding. We houden het altijd praktisch, besparen u veel tijd en daarmee vaak ook kosten.