Water


Water, daar zijn wij Nederlanders trots op. We staan er wereldwijd om bekend. Water is en blijft een belangrijk thema. Waarbij steeds meer aandacht is voor natuurkwaliteit. Daarom werken we bij Novaspring graag aan waterprojecten die bijdragen aan biodiversiteit, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden.

Samen gaan we voor water

In een wereld waar veranderingen in het klimaat steeds vaker zichtbaar worden staan we voor de uitdagingen van zowel verdroging als wateroverlast. Bij Novaspring streven we naar een gebalanceerde aanpak die de natuur centraal stelt in ons streven naar duurzaam waterbeheer.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere Natuurmonumenten, de landschappen, overheden en particulieren waarvoor we projecten uitvoeren als beekherstel, inrichten ecologische verbindingszones en antiverdrogingsmaatregelen.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Image
Novaspring staat voor u klaar met passend advies:
  • Bron- en beekherstel
  • Verdroging en wateroverlast
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Cultuurhistorisch water
Image

Kennis en ervaring

Verdroging voorkomen:

1. Natuurlijke herstelprocessen: Wij geloven in het herstel van natuurlijke ecosystemen als een krachtig middel tegen verdroging. Door het bevorderen van natuurlijke herstelprocessen en het beschermen van waardevolle habitats, dragen wij bij aan het behoud van gezonde grondwaterstanden.

2. Slim watergebruik: Ons watermanagement richt zich op efficiëntie en duurzaamheid. Wij werken samen met partners om innovatieve technologieën te implementeren die helpen bij het monitoren en reguleren van watergebruik, met als doel verdroging tegen te gaan.