Landschap


Nederland wordt getypeerd door een grote afwisseling aan landschappen. Denk aan laagveengebieden, stuwwallen, rivierengebieden en dekzandlandschappen. Stuk voor stuk unieke landschapstypen die de identiteit van een streek bepalen.

Samenwerken aan ons landschap

De inrichting van het landschap wordt echter bepaald door gebruiksfuncties zoals landbouw, recreatie, wonen en natuur. Er zijn veel initiatieven om het landschap functioneel en aantrekkelijk te houden.

Werkt u ook aan landschappen voor de toekomst? Novaspring biedt extra capaciteit voor proces of inhoud. Dit kan bijvoorbeeld zijn door planuitwerking, een uitvoeringscontract of de projectleiding. We houden het altijd praktisch, besparen u veel tijd en daarmee vaak ook kosten. Samen zorgen we voor een aantrekkelijk landschap met de juiste balans tussen mens en natuur.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere Natuurmonumenten, de landschappen, overheden en particulieren waarvoor we samen projecten uitvoeren als versterken landschapselementen, beplantingsplannen en medegebruik recreatie.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over:
  • Landschapselementen en -beplantingen
  • Landschapsontwikkeling
  • Subsidies voor inrichting en onderhoud
  • Functieverandering
  • Ruilverkaveling
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Nieuwe landgoederen (NSW)
  • Bos

Praktische kennis

Door de inzet van onze praktische ervaring te combineren met de specifieke kennis van subsidies, vergunningen, contracten en de UAV maken wij plannen die goed zijn voor het landschap en haalbaar voor opdrachtgever en aannemer. Indien wij specialistische kennis, op gebied van ecologie, hydrologie of bodem nodig hebben zetten wij specialisten in uit ons netwerk.