Landschap


Nederland wordt getypeerd door een grote afwisseling aan landschappen. Denk aan laagveengebieden, stuwwallen, rivierengebieden en dekzandlandschappen. Stuk voor stuk unieke landschapstypen die de identiteit van een streek bepalen.

Samenwerken aan ons landschap

De inrichting van het landschap wordt bepaald door gebruiksfuncties zoals landbouw, recreatie, wonen en natuur. Er zijn veel initiatieven om het landschap functioneel en aantrekkelijk te houden.

De Nederlandse benadering van landschapsontwikkeling en behoud is een voorbeeld van een evenwichtsoefening tussen vooruitgang en respect voor de natuurlijke omgeving. Met een rijke geschiedenis als gids blijft Nederland streven naar een duurzame toekomst. De Nederlandse natuur biedt een schat aan biodiversiteit, van uitgestrekte duinen langs de kust tot uitgestrekte bossen en waterrijke natuurgebieden. Het behoud van deze gebieden is van cruciaal belang voor het behoud van de ecologische balans tussen planten, dieren en mensen. Samen zorgen we voor een aantrekkelijk landschap met die juiste balans tussen mens en natuur.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere Natuurmonumenten, de landschappen, Staatsbosbeheer en de waterschapen.

Neem gerust contact op als u met een vraagstuk zit, wij denken graag mee. Natuurlijk geheel vrijblijvend.
Image
Novaspring staat voor u klaar met passend advies over:
  • Landschapselementen en -beplantingen
  • Landschapsontwikkeling
  • Subsidies voor inrichting en onderhoud
  • Functieverandering
  • Ruilverkaveling
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Nieuwe landgoederen (NSW)
Image

Concreet en ambiteus

Wij zijn uw partner in duurzame landschapsontwikkeling en behoud. Wij zijn gepassioneerd over het creëren van evenwichtige en veerkrachtige omgevingen die de natuurlijke schoonheid van het landschap omarmen, terwijl we tegelijkertijd ruimte bieden voor verantwoorde ontwikkeling.