Beheercontracten voor natuurbeheer in polder de Noordwaard

  • Opdracht: Opstellen beheercontracten voor hooilanden en waterlopen in de Noordwaard
  • Gebied: polder de Noordwaard
  • Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Polder de Noordwaard, eigendom van Rijkswaterstaat en sinds kort in beheer van Staatsbosbeheer, is ruim 3000 ha groot en grenst aan het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Tussen 2009 en 2015 is het gebied via het programma ‘Ruimte-voor-de-Rivier’ ingericht als doorstroomgebied. Bij hoogwater in de Nieuwe Merwede stroomt het water nu door de polder richting de Haringvlietsluizen. Hiermee wordt wateroverlast in de ‘Drechtsteden’ voorkomen.

Rijkswaterstaat is in de basis geen natuurbeheerder. Om de natuurwaarden in polder de Noordwaard te versterken is het ‘vegetatiebeheer’ in 2022 overgedragen aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zoekt voor het beheer de samenwerking met lokale boeren en aannemers. Het uitzetten van werkzaamheden bij deze lokale partijen doet Staatsbosbeheer via het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS); een soort kaartenbak waar lokale partijen zich op verschillende categorieën inschrijven, om zo in aanmerking te komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Wij stelden samen met adviseurs van Rijkswaterstaat en de boswachters en ecologen van Staatsbosbeheer diverse DAS-beheercontracten op voor het maaibeheer van hooilanden en het onderhouden van waterlopen. Voor het maaibeheer hebben we een contract geschreven die op basis van Beste Prijs Kwaliteitsverhouding (BPKV) wordt aanbesteed. Voor de waterlopen hebben we contracten opgesteld waarbij de inschrijfprijs leidend is.

De kunst bij het opstellen van de beheerplannen en DAS-beheercontracten is het overzichtelijk en leesbaar maken voor agrarische ondernemers met beperkte kennis van aanbestedingen en contracten. De aanbestedingen zijn in mei 2022 afgerond, waarna het beheer start.


Image