Stormpad Breeveen

  • Opdracht: Projectmanagement, ontwerp, ontwerp en berekeningen constructies, communicatie, fondsen, contract, directie
  • Gebied: Breeveen te Leersum
  • Opdrachtgever: Utrechts Landschap

In juni 2021 trof een valwind het gebied Breeveen bij Leersum waarbij 16 hectare bos is weggevaagd. Er wordt geen beheer uitgevoerd; een nieuw bosreservaat ontstaat. Door niet in te grijpen krijgt de biodiversiteit een grote impuls. Om recreanten deel uit te laten maken van de ontwikkeling van het bos hebben wij het project begeleidt waarbij een bijzonder ‘stormpad’ is aangelegd. De recreant leert over het bosreservaat, de valwind en ziet de ontwikkeling van het bos vanaf grote hoogte zonder dat de natuur te veel verstoord wordt.


Image