‘Overplaats’ van buitenplaats Over-Holland krijgt aandacht

  • Opdracht: procesbegeleiding, vergunningen, uitvoeringsontwerp, contract en uitvoeringsbegeleiding voor de restauratie van de ‘overplaats’ van buitenplaats Over-Holland
  • Gebieden: Buitenplaats Over-Holland, Nieuwersluis
  • Opdrachtgever: Het Utrechts Landschap

Tussen Breukelen en Nieuwersluis, ingeklemd tussen de Vecht en het Amsterdams Rijnkanaal, ligt de rijksmonumentale buitenplaats Over-Holland. Het hoofdhuis aan de oostzijde van de Rijksstraatweg is particulier eigendom. Het ‘Overpark’ aan de westkant van de Rijksstraatweg is in eigendom van het Utrechts Landschap.

In de 17e en 18e eeuw is er op de overplaats een fraai park in de Engelse- en Franse landschapsstijl aangelegd. Deze historische aanleg is in de afgelopen decennia steeds minder zichtbaar geworden en in verval geraakt.

Door een groot meerjarig herstel- en restauratieproject werkt Utrechts Landschap aan herstel van het overpark met als doel de oude glorie van het park te herstellen en 17e en 18e -eeuwse structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Naast het versterken van deze cultuurhistorische kwaliteit wordt de landschappelijke kwaliteit versterkt en worden enkele eigentijdse toevoegingen en recreatieve voorzieningen ingepast. In opdracht van Stichting het Utrechts Landschap werken wij mee aan dit herstel.

Het project is opgedeeld in meerdere uitvoeringsfases. In fase 1 heeft groot bosonderhoud plaatsgevonden om de kwaliteit van het bomenbestand te verbeteren. In fase 2 zijn de historische vijvers en grachten hersteld. Fase 3 vindt plaats in 2022-2023. Hierin wordt de laatste hand gelegd aan het herstel van het park, door het plaatsen van nieuwe bruggen, het vernieuwen van de entree en het herstel van de padenstructuur. Ook krijgt de moestuin een opknapbeurt, worden historische lanen hersteld en worden de bosvakken voorzien van nieuwe bomen en heesters.

Novaspring is betrokken geweest vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering. We hebben vergunningprocedures begeleid, en ontwerpen en uitvoeringscontracten opgesteld. Daarnaast hebben we samen met Utrechts Landschap de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding in de verschillende uitvoeringsfases verzorgd. Voor het borgen van de kwaliteit schrijven we een beheerplan.

Na deze flinke revitalisatieslag kan Utrechts Landschap de kwaliteit van het park met een consequent, maar sober en doelmatig beheer op peil houden.

Lees verder op de website van Utrechts Landschap over de maatregelen op Over Holland https://utrechtslandschap.nl/natuur/over-de-restauratie


Image